Verzekeringen en tarieven 2022

De Sprong heeft met alle zorgverzekeraars in Nederland een contract.

De praktijk heeft in 2022 met alle zorgverzekeraars een overeenkomst afgesloten voor het verrichten van een oefentherapeutische consult en/of behandeling.

Vergoeding vanuit de aanvullende verzekering

Indien u aanvullend verzekerd bent, dienen de therapeuten de declaraties rechtstreeks in bij uw zorgverzekeraar. De tarieven voor een consult en/of een behandeling zijn vastgesteld door de zorgverzekeraars. De totaal aantal behandelingen waar u vanuit de aanvullende verzekering recht op heeft, is afhankelijk van uw aanvullende polis. Wij adviseren u om uw zorgverzekeraar te raadplegen voor een volledige inzicht in de totaal aantal behandelingen, die vanuit uw aanvullende polis vergoed worden. Tevens word u ook geadviseerd om bij uw zorgverzekeraar te controleren of u al eerder dit kalender jaar een oefen- en/of fysiotherapeutische behandelingen heeft gehad en wat de totaal aantal behandelingen zijn geweest. Bij een aanvullende verzekering wordt het eigen risico niet aangesproken.

Vergoeding vanuit de basis verzekering

Bij kinderen tot 18 jaar worden er maximaal 18 oefentherapeutische behandelingen per kalender jaar vergoed vanuit de basisverzekering. Indien er meer behandelingen nodig zijn, worden deze vanuit het aanvullende verzekering vergoed.

Wanner u 18 jaar of ouder bent en vanuit de zorgverzekeraar een indicatie voor een chronische aandoening hebt, dan wordt er na de 20e behandeling vergoed vanuit de basisverzekering.

U kunt tot 24 uur van te voren vrijblijvend uw afspraak afzeggen! Dit kan per mail, telefoon, mobiel of app bij uw oefentherapeut. Wanneer u niet op tijd afzegt, wordt de afspraak bij u in rekening gebracht.